W trakcie sesji II zapewniamy symultaniczne tłumaczenie z ENG na PL

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej konferencji naukowo-szkoleniowej "Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków" organizowanej już po raz czwarty przez Klinikę Anestezjologii Intensywnej Terapii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" oraz firmę Medius.

W tym roku konferencja odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w Warszawie. Tematyka wykładów w zakresie postępów w anestezjologii dotyczyć będzie niezwykle ważnego tematu ewentualnego odległego wpływu znieczulenia ogólnego na rozwój OUN. Poruszane będą tematy dotyczące znieczulenia całkowicie dożylnego, postępowania w czasie znieczulenia dziecka z wadą serca w czasie zabiegów niekardiologicznych, monitorowania i leczenia bólu oraz konieczności kompleksowego postępowania w okresie pooperacyjnym.

Wykłady z zakresu intensywnej terapii dotyczyć będą rewizji zaleceń dotyczących leczenia wstrząsu septycznego, wentylacji nieinwazyjnej, znaczenia diet przemysłowych w żywieniu enteralnym, możliwości wziewnego podawania leków u zaintubowanych noworodków i dzieci, monitorowania skuteczności leczenia przy użyciu biomarkerów.

Wykład otwierający konferencję dotyczący wyników leczenia dzieci w oddziałach Intensywnej terapii wygłosi Profesor Simon Nadel z Londynu, Prezydent Elekt Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków (ESPNIC). Wykładowcami w czasie konferencji będą przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich w Polsce, Francji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Konferencji towarzyszyć będą również warsztaty na temat żywienia enteralnego oraz wentylacji nieinwazyjnej.

Jesteśmy przekonani, że zarówno omawiane tematy jak i prezentujący je eksperci gwarantują ciekawy program, a uzyskane informacje przydatne będą w Państwa codziennej pracy.

Mamy nadzieję na spotkanie oraz wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy
Andrzej Piotrowski i Marek Migdał
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40