W trakcie sesji II zapewniamy symultaniczne tłumaczenie z ENG na PL

Warsztaty mechanicznej wentylacji nieinwazyjnej (NIV)

Prowadzenie: dr Michał Grzybowski

Warsztaty oparte głównie o ćwiczenia praktyczne w małych grupach oraz część teoretyczną, umożliwiające poszerzenie wiedzy o korzyści z zastosowania wentylacji nieinwazyjnej u pacjentów.

Ramowy program:

Dlaczego wentylacja nieinwazyjna, wskazania do wentylacji domowej (przewlekłej) i ostrej (szpital), przeciwwskazania. Kryteria kwalifikacji pacjenta.

Napędy respiratorów i obwody (zalety i ograniczenia).

Maski i przecieki: na co zwracać uwagę.

Wentylacja ciśnieniowym trybem S/T (PS): co się dzieje gdy zmienimy parametry. Jak osiągnąć poprawę oksygenacji i redukcję poziomu CO2. Różnice w wentylacji pacjentów restrykcyjnych i obturacyjnych.

Jak zaczynać wentylację nieinwazyjną, podstawowe rekomendacje.

Warsztaty praktyczne: Zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy nabędą umiejętności dopasowania maski, podłączania obwodów oddechowych, ustawienia parametrów w trakcie wentylacji nieinwazyjnej.

  • Konfiguracja urządzenia i rozpocząć terapię NIV
  • Rodzaj i dopasowanie interfejsu do potrzeb pacjenta
  • Ustawienia terapii w odpowiedzi na zmiany stanu pacjenta
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40